Polyurethane Concrete โรงงานผลไม้อบแห้ง
Polyurethane Concrete  โรงงานผลไม้อบแห้ง
วัสดุ Polyurethane Concrete. 4 มม มาตรฐาน GMP. HACCP
📍ไซด์งาน เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ขอขอบคุณ ทางคุณลูกค้าที่แนะนำและไว้วางใจ DMH สำหรับงานนี้ครับ