งานรีโรเวทพื้นทางเดินโรงงาน ด้วยวัสดุ Epoxy Coating+moisture barrier ไซด์งาน นิคมมาตตาพุต. จังหวัดระยอง

งานรีโรเวทพื้นทางเดินโรงงาน ด้วยวัสดุ Epoxy Coating+moisture barrier

ไซด์งาน นิคมมาตตาพุต. จังหวัดระยอง