สนามกีฬา ไซด์งานธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ ผลิตภัณฑ์ Acrylic cushion rubber
 
ขั้นตอนการติดตั้ง
1 ขัดรื้อวัสดุเก่าและทำความสะอาด
2 ทำการซ่อมแซมรอยแตกร้าวด้วยวัสดุ Epoxy Motar
3 ลงสาร Acrylic rubber Cushion หยาบ
4 คราด Acrylic Cushion rubber ละเอียด
5 คราด Acrylic sealer จำนวน 2 รอบ
6 ทาสีAcrylic topcoat
7 ตีเส้น