ไซด์งานโรงเรียน บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด หัวหิน
งานพื้นสนามกีฬาบาสเกตบอล+งานเทคอนกรีต 10 Cm
วัสดุ Polyurethane rubber 2 mm+ Polyurethane coating. พร้อมตีเส้น วัสดุนำเข้าจากประเทศเกาหลี
ไซด์งานโรงเรียน บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด หัวหิน
พื้นที่ 722 ตรม