งานพื้นสนามกีฬาระบบ Acrylic cushion rubber 3 mm

งานพื้นสนามกีฬาระบบ Acrylic cushion rubber 3 mm พื้นที่ 966.5 ตรม

ไซด์งาน อ.บางเสาธง จ. สมุทรปราการ
ขั้นตอนการติดตั้ง
1 ทำการขัดเตรียมพื้นผิวและทำความสะอาด
2 ทำการลง Acrylic rubber No.26
3 ทำการคราดปิดผิว Acrylic rubber No.40
4 คราด Acrylic putty sealer จำนวน 2 รอบ
5 กลิ้งสีทับหน้า Acrylic topcoat 2 รอบ
6 ตีเส้นสนามกีฬา