Polyurethene waterproof
ระบบกันซึม (Waterproof) 1. กันซึมโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterproof) เหมาะสำหรับกันซึมดาดฟ้า ทนน้ำขังได้ยาวนานกว่า 10 วัน ป้องกันน้ำ POLYURETHANE WA…
Polyurea โพลียูเรีย
คือระบบกันซึมที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นผิว Polyurea สามารถอยู่ตัวได้อย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ โดย 100% ของส่วนประกอบ 2 ส่วนท…
CEMENT BASE WATERPROOFING
CEMENT BASE WATERPROOFING เป็นปูนทรายผสมสำเร็จรูป ประกอบด้วย 2 ส่วนผสม คือ น้ำยาพอลิเมอร์และปูนทรายผสมสารเติมแต่ง ใช้ทาเพื่อกันการรั่วซึมของน้ำให้กับโ…
ACRYLIC WATERPROOFING
ACRYLIC WATERPROOFING  ทำจากอะคริลิค100%  ยืดหยุ่นได้ ใช้เป็นวัสดุทากันการรั่วซึมของน้ำให้กับโครงสร้างหลังคา, ระเบียง, ผนังตึก  ACRYLIC WATERPROOFING …