ทาสีพื้นสนามกีฬา สนามกีฬาอเนกประสงค์

การทาสีพื้นสนามกีฬา (sports field painting) เป็นกระบวนการที่สำคัญในการบำรุงรักษาสนามกีฬา เพื่อให้สนามมีความสวยงาม และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน เช่น การเล่นกีฬาในสนามต่าง ๆ

การทาสีพื้นสนามกีฬาจะต้องใช้สีที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของสนาม ซึ่งมีสีหลายสี และสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักได้แก่ สีที่ใช้บริเวณเขตเล่นของสนามและสีที่ใช้บริเวณพื้นสนาม

สีที่ใช้บริเวณเขตเล่นของสนาม เช่น สนามฟุตบอล จะต้องมีความสวยงามและชัดเจนเพื่อช่วยให้ผู้เล่นและผู้ชมสามารถระบุเขตเล่นได้ง่ายขึ้น สีที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาว แต่ก็มีสีอื่น ๆ เช่น เหลืองสำหรับเขตเล่นบาสเกตบอล สีแดงสำหรับเขตเล่นฮอกกี้และอื่น ๆ

ส่วนสีที่ใช้บริเวณพื้นสนามจะต้องมีความทนทานต่อสภาพอากาศและการใช้งานสูง เช่น สีที่ใช้บนสนามเทนนิสและสนามบาสเกตบอลจะต้องมีความทนทานต่อการลื่นของรองเท้าและลูกบอล

ขั้นตอนการทาสีสนามกีฬาอาจมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของสนามและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ แต่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. การเตรียมพื้นผิว: การทาสีก่อนหน้านี้จะต้องถูกล้างและเก็บรั่วไหลออกจากสนามก่อน จากนั้นให้ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยแปรงและน้ำยาล้างอย่างละเอียด
  2. การตรวจสอบระดับพื้นผิว: ตรวจสอบว่าพื้นผิวของสนามมีระดับความเรียบเท่ากันหรือไม่ หากไม่เท่ากัน ให้ปรับระดับพื้นผิวด้วยวิธีการส่งเสริมกำลังด้วยการกรอกด้วยทรายหรือแผ่นหินเม็ดเล็ก
  3. การทำเครื่องหมายบนสนาม: ถ้ามีการทำเครื่องหมายบนสนาม เช่น รอบสนามของเทนนิส ต้องใช้เทปกาวหรือสีแบบพิเศษสำหรับการวาดขอบสนาม
  4. การทาสี: ใช้เครื่องพ่นสีหรือแปรงสีทาสีบนสนาม และแต่ละสนามจะต้องใช้สีที่เหมาะสมกับประเภทของสนามและการใช้งาน โดยทั่วไปจะใช้สีทนต่อสภาพอากาศ สามารถทนต่อการเล่นกีฬา และทนต่อการบูดโดยสนามรอบข้าง
  5. การปรับปรุงหลังจากทาสี: ระยะเวลาที่จะเข้าสนามหลังจากทำการทาสี