Epoxy Self-leveling งานพื้นโรงงานน้ำดื่ม ไซด์งานปอยเปต ประเทศกัมพูชา

งานพื้นโรงงานน้ำดื่ม
วัสดุ Epoxy Self-leveling

ผ่านตามมาตรฐาน อย. GMP. HACCP
ไซด์งานปอยเปต ประเทศกัมพูชา

ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจให้ทางบริษัทเราได้ทำการติดตั้งให้ครับ