ไซด์งานโรงงาน Winbest. นิคมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
งานรีโนเวทพื้นโรงงานอุตสาหกรรม
ไซด์งานโรงงาน Winbest. นิคมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัสดุ Epoxy Coating พื้นที่ 268 ตรม
ขั้นตอนการติดตั้ง
1 ทำการขัดพื้น โปว๊พื้นและเก็บรายละเอียดพร้อมทำความสะอาด
2 ลงสาร Epoxy putty เพื่อเก็บรายละเอียดผิวพื้นให้เรียบร้อย
3 กลิ้งสี Epoxy topcoat จำนวน 2 รอบ และเก็บรายละเอียดพร้อมส่งมอบงาน