หน้างานโครงการหมู่บ้าน Pleno ติวานนท์-บางกระดี่

หน้างานโครงการหมู่บ้าน Pleno ติวานนท์-บางกระดี่
Polyurethane rubber sport + moisture barrier
ขั้นตอนการติดตั้ง
1 ทำการขัดเตรียมผิวและทำความสะอาด
2 ลงสารบล๊อกความชื้น
3 ลงสาร Epoxy putty เพื่อปรับผิวปิดผิวให้เรียบ
4 ลงสาร Polyurethane Linning
5 ตีแบบลายเส้น
6 ลงสีตามแบบ

หน้างานโครงการหมู่บ้าน Pleno ติวานนท์-บางกระดี่

Polyurethane rubber sport + moisture barrier
ขั้นตอนการติดตั้ง
1 ทำการขัดเตรียมผิวและทำความสะอาด
2 ลงสารบล๊อกความชื้น
3 ลงสาร Epoxy putty เพื่อปรับผิวปิดผิวให้เรียบ
4 ลงสาร Polyurethane Linning
5 ตีแบบลายเส้น
6 ลงสีตามแบบ