หน้างานนิคมแฟคคอม โอสแควส์

Epoxy Self-leveling 3 mm + moisture barrier
หน้างานนิคมแฟคคอม
ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ลงสารบล๊อกความชื้น
2 ลงสาร Epoxy Putty เพื่อทำการปิดผิว และปรับผิวให้เรียบจำนวน 3 รอบ
3 ลงสาร Epoxy Top.

Epoxy Self-leveling 3 mm + moisture barrier
หน้างานนิคมแฟคคอม
ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ลงสารบล๊อกความชื้น
2 ลงสาร Epoxy Putty เพื่อทำการปิดผิว และปรับผิวให้เรียบจำนวน 3 รอบ
3 ลงสาร Epoxy Top.