สนามกีฬาเทนนิสระบบ Acrylic Cushion 3mm จังหวัดยะลา

สนามกีฬาเทนนิสระบบ Acrylic Cushion 3mm จังหวัดยะลา
ขั้นตอนการติดตั้ง

พื้นที่ 2100 ตรม
1 ทำการขัดเตรียมพื้นผิว
2 ทำการพ่นยางหยาบจำนวน 1 รอบ
3 ทำการคราดยางหยาบ
4 ทำการคราดยางละเอียด+ทรายซิลิก้า 2 รอบ
5 ทำการคราด Sealer 2 รอบ
6 ทำการคราดสีท๊อปโค๊ท
7 ทำการกลิ้งสีท๊อปโค๊ท
8 ตีเส้นสนามกีฬา