สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ขั้นตอนการติดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติไซด์งานนครนายก
1. ทำการรื้อพื้นเดิม รื้อปูนเก่าออก แล้วขัดพื้นให้เรียบ
2 ทำการลงสาร Primer เพื่อบล๊อกความพรุนของปูน
3 ลงสาร PU-SC จำนวน 2 รอบ
4 ทาสีบัว
5 ลงสาร PU-MF