ลานเอนกประสงค์หน้างานสนามกีฬาราชมังคลา
ลานเอนกประสงค์หน้างานสนามกีฬาราชมังคลา
TOA Topguad. Coating
ขั้นตอนการติดตั้ง
1 ทำการขัดพื้นผิวด้วยเครื่องขัด Polishing แล้วทำความสะอาด
2 ลงสาร Topguad Primer
3 กลิ้งสี Topcoat
4 ตีเส้นขอบด้วยสีขาว