พื้น PU โรงงานเครื่องสำอางค์ไทรน้อย

ขั้นตอนการติดตั้งพื้น PU โรงงานเครื่องสำอางค์ไทรน้อย
1 ทำการขัดและทำความสะอาด
2 ลงสารรองพื้น
3 ทาสีบัวและเคิฟทั้งหมด
4 ลงสาร PU-SC
5 ลงสาร PU-MF