พื้น Polyurethane Sport Floor Site D-prep

พื้น Polyurethane Sport Floor Site D-prep
ขั้นตอนการติดตั้ง.
1 ทำการขัดเตรียมพื้นผิว
2 ลงสาร Polyurethane Primer
3 ลงสารชั้น Polyurethane Linning rubber. โดยการปาด
4 ลงสารขั้น Polyurethane topcoat ตามแบบสีที่ลูกค้าต้องการ
5 ตีเส้นสนามกีฬา