กันซึม-ดาดฟ้า-พัทยา-งานกันซึม

ขั้นตอนการติดตั้งกันซึมดาดฟ้า
1 ทำการขัดและทำความสะอาดสะอาดคราบตะไคร่น้ำออก
2 กรีดร่องจ้อยรอยแตกแล้วใส่ Pu joint Sealant ลงไปตามรอยแตก
3 ลงสาร Pu primer โดยการกลิ้ง
4 ลงสาร Pu lining เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นแก่พื้นผิว
5 ลงสารชั้น Pu Topcoat ซึ่งเป็นสารตัวป้องกัน UV