Polyurethane LF (PU LF)
Polyurethane LF (PU LF)   พื้น Polyurethane Self-Leveling (PU-LF Floors) พื้น Polyurethane Self-Leveling (PU-LF Floors) คือการการเคลือบพื้นด้วยPU…
Polyurethane MF ( PU MF)
Polyurethane MF พื้น PU MF (Polyurethane MF) เป็นพื้นโพลียูเทรนคอนกรีต แบบชนิดผิวเรียบ มีให้เลือก 4 สี คือ สีแดง สีเขียว สีเทา และสีเหลือง พื้นชนิดนี้…
Polyurethane HF ( PU HF)
Polyurethane HF พื้น PU HF (Polyurethane HF) เป็นพื้นโพลียูเทรนคอนกรีต แบบชนิดผิวหยาบ มีให้เลือก 4 สี คือ สีแดง สีเขียว สีเทา และสีเหลือง พื้นชนิดนี้ส…