Polyurethane LF (PU LF)
Polyurethane Self-Leveling (PU-LF Floors) พื้น Polyurethane Self-Leveling (PU-LF Floors) คือ ⇒ วัสดุผสมของสารโพลียูรีเทน (Polyurethane) และสารอื่นๆ ที…
Polyurethane MF ( PU MF)
PU MF (Polyurethane MF) พื้น Polyurethane MF ( PU MF) คือ ⇒ เป็นพื้นโพลียูเทรนคอนกรีต แบบชนิดผิวเรียบ ⇒ มีให้เลือก 4 สี คือ สีแดง สีเขียว สีเทา และสีเ…
Polyurethane HF ( PU HF)
พื้น PU HF (Polyurethane HF) พื้น PU HF (Polyurethane HF) คือ  เป็นพื้นโพลียูเทรนคอนกรีต แบบชนิดผิวหยาบ มีให้เลือก 4 สี คือ สีแดง สีเขียว สีเทา และสีเ…