Polyurethene waterproof

 

 

 

กันซึมโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterproofing) เป็นวัสดุกันซึมที่มีลักษณะเป็นแผ่นสำเร็จรูปหรือเป็นแท่งแข็ง ที่ใช้สำหรับป้องกันการซึมเครื่องกรองซึมผ่านผนัง หลังคา พื้น องค์ประกอบสำคัญของวัสดุนี้คือโพลียูรีเทน ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ความแข็งแรงและความทนทานต่อสภาพอากาศและสารเคมี

การใช้งานกันซึมโพลียูรีเทนมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มักจะใช้สำหรับงานระบบบ้าน อาคาร โรงงาน และอื่นๆที่ต้องการป้องกันการซึมน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดซึมเข้ามาทำลายวัสดุภัณฑ์และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน การประยุกต์ใช้งานกันซึมโพลียูรีเทนอาจจะต้องใช้งานร่วมกับวัสดุอื่นเช่น ไม้ หรือเหล็ก ซึ่งต้องผสมผสานกันอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและความแข็งแรงที่สุด

 

 

ระบบกันซึม (Waterproof)

1. กันซึมโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterproof) เหมาะสำหรับกันซึมดาดฟ้า ทนน้ำขังได้ยาวนานกว่า 10 วัน ป้องกันน้ำ

POLYURETHANE WATERPROOFING พอลิยูรีเทนคุณภาพสูงยืดหยุ่นคล้ายยาง ปราศจากตัวทำละลาย ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการรั่วซึมให้กับโครงสร้างคอนกรีต เช่น ดาดฟ้าและระเบียง

POLYURETHANE WATERPROOFING มีพื้นผิวที่เรียบ, ไร้รอยต่อ, ปรับระดับได้ด้วยตัวเอง จึงเหมาะที่จะเคลือบกันซึมบนพื้นที่ที่มีการใช้งานด้วย เช่น ดาดฟ้าที่ใช้งาน, เฉลียง, ทางเดิน ฯลฯ

 คุณสมบัติ

– กันการรั่วซึมได้ดีเยี่ยม

– มีการยึดเกาะดีกับพื้นผิวหลายประเภท เช่น คอนกรีต, ปูนฉาบ, งานก่ออิฐ เป็นต้น

– มีความยืดหยุ่นดีแม้อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลง

– พื้นผิวเรียบ ไร้รอยต่อ

 การนำไปใช้

–   ใช้เพื่อปกป้องพื้นผิวคอนกรีตจากการเข้าทำลายของน้ำ

–   งานกันซึมและงานพื้น

–   ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

รั่วซึม