Polyurethene waterproof

ระบบกันซึม (Waterproof)

1. กันซึมโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterproof) เหมาะสำหรับกันซึมดาดฟ้า ทนน้ำขังได้ยาวนานกว่า 10 วัน ป้องกันน้ำ

POLYURETHANE WATERPROOFING พอลิยูรีเทนคุณภาพสูงยืดหยุ่นคล้ายยาง ปราศจากตัวทำละลาย ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการรั่วซึมให้กับโครงสร้างคอนกรีต เช่น ดาดฟ้าและระเบียง

POLYURETHANE WATERPROOFING มีพื้นผิวที่เรียบ, ไร้รอยต่อ, ปรับระดับได้ด้วยตัวเอง จึงเหมาะที่จะเคลือบกันซึมบนพื้นที่ที่มีการใช้งานด้วย เช่น ดาดฟ้าที่ใช้งาน, เฉลียง, ทางเดิน ฯลฯ

 ณสมบัติ

– กันการรั่วซึมได้ดีเยี่ยม

– มีการยึดเกาะดีกับพื้นผิวหลายประเภท เช่น คอนกรีต, ปูนฉาบ, งานก่ออิฐ เป็นต้น

– มีความยืดหยุ่นดีแม้อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลง

– พื้นผิวเรียบ ไร้รอยต่อ

 การนำไปใช้

–   ใช้เพื่อปกป้องพื้นผิวคอนกรีตจากการเข้าทำลายของน้ำ

–   งานกันซึมและงานพื้น

–   ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

รั่วซึม