Moisture barrier
พื้นโรงงานอุตสาหกรรม

 

Epoxy Moisture barrier

 

 

 

                         คุณสมบัติ :        เหมาะกับงาน :

                                     

                                      ✔ ป้องกันความชื้น ช่วยป้องกันสีชั้นถัดไปเกิดการพอง
                                                และหลุดล่อน
                                      ทนทานต่อแรงกระแทกและการขัดถู
                                      สามารถใช้งานบนพื้นคอนกรีตชื้นได้
                                      การดูดซับน้ำต่ำ
                                      ✔ การยึดเกาะกับคอนกรีตและสีทับดีมาก
                                      ✔ ทนทานต่อรอยแตกเล็กๆ

                บริเวณที่ต้องการป้องกันความชื้นก่อนเคลือบทับด้วยอีพอกซี่
               ✔ ลานโหลดของ
                พื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้งานหนัก
                โรงงานผลิตรถยนต์
                Garage Floor