Epoxy Anti-Static Floor (อีพ็อกซี่แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต)

 

Epoxy Anti-Static Floor

Epoxy Anti-Static Floor(แบบป้องกันไฟฟ้าสถิต)

 

Epoxy Anti-Static คือ การใช้เทคโนโลยี Epoxy Coating ในการผลิตพื้นด้านล่างที่มีคุณสมบัติการป้องกันการสะสมไฟฟ้าสถิตย์ โดยใช้สารเคมีที่ช่วยลดปริมาณไฟฟ้าสถิตย์ในพื้นผิว เพื่อป้องกันการสะสมไฟฟ้าสถิตย์ที่อาจส่งผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง เช่น ห้องแล็บที่มีการทำงานกับวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หรือโรงงานที่มีการใช้งานเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Epoxy Anti-Static เป็นการป้องกันการสะสมไฟฟ้าสถิตย์อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นผิวที่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำ

                         คุณสมบัติ :        เหมาะกับงาน :

                                     ✔ การยึดเกาะดีเยี่ยม
                                      มีความสามารถในการถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถิต
                                      ควบคุมค่าความต้านทานของพื้นผิวอยู่ที่ 106-109 Ω (หรือตามที่ระบุ)
                                      ป้องกันการเกิดการปะทุของไฟฟ้าสถิต
                                      ใช้งานง่ายโดยการทาด้วยลูกกลิ้ง, แปรงหรือสเปรย์
                                      มีหลายสีให้เลือก

                โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
                โรงงานผลิตที่มีผง ฝุ่น แป้ง
                พื้นที่ประกอบด้วยเครื่องอัตโนมัติ
                ห้องควบคุมและห้องคอมพิวเตอร์
                พื้น
               ✔

 

1. พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต (Anti-Static Floor)

          คือ พื้น Epoxy ชนิดพิเศษ ค่าการต้านทานไฟฟ้าของพื้น Anti-Static จะอยู่ที่ 106-108 โอห์ม มีคุณสมบัติในการต้านทานไฟฟ้าสถิต โดยจะทำหน้าที่นำไฟฟ้าสถิต ไหลผ่านลงสู่สายดิน (Ground) ต้านทานไม่ให้กระแสไฟฟ้าสถิตที่มีอยู่ในร่างกายผู้ที่ปฏิบัติงาน หรือในสภาพแวดล้อมการทำงานไปทำให้เกิดการ Spark (จุดระเบิด) กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากการเสื่อมประสิทธิภาพ พื้น Anti-Static จึงเหมาะสมอย่างยิ่งในการติดตั้งกับ พื้นโรงงาน Electronic, พื้นโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าหรือแม้แต่พื้นโรงงานผลิต Packaging พื้นห้องคลีนรูม (Clean room) ที่ควบคุมปริมาณฝุ่น

พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต พื้นคอนดักทีฟ (Anti-Static & Conductive Floor)

2. พื้นนำไฟฟ้า (Conductive Floor)

          คือ พื้น Epoxy ชนิดพิเศษที่ผสมผง Carbon Fiber ไว้ในเนื้อวัสดุอีพ็อกซี่ เพื่อเปลี่ยนสภาพจาก พื้นอีพ็อกซี่โค้ทติ้ง (Epoxy Coating Floor) ที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ให้กลายเป็นพื้นคอนดักทีฟ (Conductive Floor) ที่นำไฟฟ้าได้ 104 – 106 โอห์ม ซึ่งการการนำไฟฟ้าของพื้น Conductive จะมีค่ามากกว่าพื้น Anti-พื้นคอนดักทีฟ หรือ พื้นนำไฟฟ้า เหมาะสำหรับใช้ในงานพื้นคลังแสง พื้นโรงงานผลิตวัตถุระเบิด พื้นคลังเก็บวัตถุระเบิด พื้นคลังเก็บวัตถุไวไฟ พื้นโรงงานผลิตสารระเหย เช่น ทินเนอร์ หรือ สารละลาย (Solvent) ต่าง ๆ พื้นโรงงานผลิตน้ำหอมและแอลกอฮอล์ พื้นโรงงานผลิต Polystyrene Foam เพื่อป้องกันการ Spark จนอาจทำให้เกิดระเบิดหรือไฟไหม้ได้