กันซึม acrylic waterproofing
     เมื่อเราพูดถึง “สี acrylic-waterproofing” นั้นหมายถึงสีที่ใช้ทาหรือทำกันน้ำในงานก่อสร้างหรือปรับปรุงบ้าน ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าถึงน้ำและความชื้นเพื่อป้องกันความเสียหายจาก
น้ำและความชื้นที่อาจทำให้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารหรือสิ่งก่อสร้างในระยะยาว สี acrylic-waterproofing มักจะมีความยืดหยุ่นดี ทนทานต่ออากาศเปลี่ยนแปลง และสามารถต้านการรั่วซึมของน้ำได้ดี

acrylic waterproofing

การทำน้ำยางกันน้ำโดยใช้สี acrylic-waterproofing มักมีขั้นตอนดังนี้:

  1. การเตรียมพื้นผิว: ควรทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดหมดสิ่งสกปรกและคราบสนิม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวไม่มีรูและรอยร้าว
  2. การทาสี: ทาสี acrylic-waterproofing บนพื้นผิวโดยใช้พู่กันน้ำ หรือพู่กันน้ำแบบพริมเมอร์ (primer) และใช้สีระบบสองชั้นโดยทาสีให้แน่นตั้งแต่เริ่มต้น
  3. การแห้งสี: ให้สังเกตุระยะเวลาในการแห้งของสี acrylic-waterproofing และให้ให้เวลาในการแห้งตามคำแนะนำของผู้ผลิตสี
  4. การทดสอบกันน้ำ: หลังจากสีได้แห้งสนิทแล้ว ควรทดสอบกันน้ำโดยเทสด้วยน้ำหรือการรดน้ำบนพื้นผิวที่ทาสีไว้ และตรวจสอบว่ามีการสั่นสะเทือนของน้ำหรือไม่ หากน้ำสั่นสะเทือนแสดงว่าสีกันน้ำได้สำเร็จ

สี acrylic-waterproofing สามารถใช้ทาหลายพื้นผิว เช่น พื้นที่ฝ้าเพดาน พื้นที่ผนังภายในหรือภายนอก และแม้กระทั่งการทาสีบนหลังคา ซึ่งทำให้งานก่อสร้างหรือปรับปรุงบ้านมีความทนทานต่อน้ำและความชื้นมากขึ้น